AV无码国产精品色午夜麻豆∵

AV无码国产精品色午夜麻豆∵

又云∶肾气不足则下窜。一小儿申酉时发热面赤,腹中作痛,或用峻利之剂下之,致发搐吐痰作渴,腹痛按之即止,此脾胃伤而变症也。

真阳虚者,朝用八味地黄丸;夕用补中益气汤。 手足软者,脾主四肢,乃中州之气不足,不能营养四肢,故肉少皮宽,饮食不为肌肤也。

后病复发,增口渴足热,头囟觉开,视物觉大,此不能荣养,宜用地黄丸补之,有至七八岁,或十四五岁,气血既盛而自合。 仍参腹痛腹胀一小儿伤食腹胀,胸满有痰,余用异功散而痊。

龙胆饮子治疳眼流脓生翳,此湿热为病。若申、酉时叫哭直视,呵欠顿闷,项急惊悸,手足摇动,发热饮水者,此风火相搏而胜肺金也,用柴胡栀子散以治肝火生肝血;用异功散补脾土生肺金,若唇白者为脾绝,不治。

毕姻后,不时发而难愈,形气俱虚,面色痿黄,服十全大补、补中益气二汤而愈。设执其见症概投风药一小儿口眼斜,面色或青或赤,此肝心风火乘脾也。

后又伤食,仍服前药,痛止而至暮发热,用六君、柴胡、升麻而痊,此由脾虚下陷,不能升发,故至暮发热也一小儿发热,饮食少思,大便不实,常服芦荟等丸,视其鼻赤,此寒凉之剂,复伤脾土而虚热也,用五味异功散,数剂而愈。发搐目青面赤,肝经风热也。

Leave a Reply